Skræntklipning

Skrænteklipper tar det høje græs/ukrudt.

Rydning af højt græs og buske på
Sommerhus / Byggegrunde / Vild græs, osv.